ARTIKELOVERSIGT

Impro-ordbog
3. september 2003
14. september 2005 (opdateret)

Dann Phaff (DP) har i tidernes morgen samlet en ordbog med ord og vendinger som bruges af improspillere verden over.
Siden har Morten Klostergaard (MK) tilføjet en del.
Du er velkommen til at kommentere eller komme med flere vendinger til ordbogen på info[snabel-a]improteater.dk.

A Acceptere/accepting Det at tage imod et bud fra andre improspillere for at udvikle scenen. (DP)
B Benævnelse/naming Det at konkretisere personer, ting, steder, objekter. (DP)
Blokere/blocking Det modsatte af Acceptere! At gå imod eller misagt af bud og information givet af anden improspiller. (DP)
Bryde rutinen En handling som ændrer/bryder en allerede etableret situation for at hjælpe scenen fremad (ikke at forveksle med Blokere). (DP)
Bud/offer Enhver bevægelse og ethvert ord eller udtryk er et bud til scenen og medspillerne, skal tages! (DP)
D Dimpling At smyge sig sexet rundt på scenen. En af de mere kendte udøvere af Dimpling var selvfølgelig Marilyn Monroe. (MK)
Dinking Betegnelse for opførsel udvist af mandlige figurer, som ikke blot har undladt at opfinde den dybe tallerken, men også har svært ved at se dens berettigelse i et ordentligt spisestel. Indtil konen kommer og gør ham til grin. Sammensat engelsk udtryk, der oprindelig kommer af "Dim Den King". Set i et utal af komedie-serier. (MK)
F Faking At acceptere sine medspilleres bud på en overbevisende måde uden at have den fjerneste anelse om, hvad der forgår. (MK)
Flanking At undgå midten af scenen. (MK)
Fokus Opmærksomhed på hvad der foregår på scenen - Hvem siger og gør hvad?
Publikums opmærksomhed skal altid rettes mod ét element ad gangen, scenens centrale handling – hvis ikke bliver scenen kaotisk og uforståeligt. (DP)
G Gagging Vittigheder eller komisk bevægelse som ikke har noget direkte med handlingen i scenen at gøre. (DP)
Genintroducere Allerede sket handling bliver brugt senere i historien. (DP)
Giggling At synes man selv eller en medspiller er så sjov, at man er nødt til at fnise eller grine, selvom det ikke passer til ens rolle. (MK)
H Hvem Hvad Hvor Hurtigt at blive klar over: Hvem er i scenen, Hvad foregår der og Hvor foregår det? (DP)
I Informationsoverflod For mange informationer i scenen som ikke bliver brugt og gør scenen svær at afslutte. (DP)
J Jinxing At glemme at tage lykkesokkerne på. At sige: "Nu skal vi rigtig have det sjovt!" til publikum. At vende underbukserne forkert. (MK)
L Linking At genintroducere tidligere nævnte genstande, personer, bevægelser eller lyde. (MK)
M Mugging Underlige grimasser og skøre hoveder, i stedet for at reagere naturligt. (DP)
P Pimping Det at beordre en anden spiller til ting (syng en sang, læs en opskrift m.m.), og derved sætte den anden i et dårligt lys. (DP)
Platform Historiens hvem, hvad, hvor. Basis for udvikling af historien. Følgerne i en scene hænger sammen med at have etableret en solid platform/basis. (DP)
R Raising the stakes Gøre handlingen betydningsfuld, og lade den få store konsekvenser for hovedpersonerne. Indsætte risiko – hvad er det værste eller bedste der kunne ske for ham/hende lige nu? (DP)
Ranking At give sine medspillere karakter for hvor god, man synes de er, mens man spiller. Foregår oftest på det underbevidste plan. (MK)
S Sinking Når scenen har mistet sin fremdrift/indre logik/underholdningsværdi. (MK)
Spanking At forfølge medspillere med eskalerende korporlig vold og/eller verbal udskældning. (MK)
Splashing At holde en scene i gang selvom den er Sinking. (MK)
Spørgsmål "En improspiller der stiller spørgsmål er en tyv!" (citat Del Close). Er udtryk for beslutningsangst.
Helt konkrete spørgsmål kan dog give oplysninger til scenen, fx "hvor skal vi gemme liget, Mr. Smith?" (DP)
Styre/driving Det at tage initiativet i scenen og komme med bud.
Kan være negativt hvis initativet kun ligger hos en improspiller eller den styrende ikke lytter til de andre. (DP)
Støtte/support Man bakker de andres idéer op ved at deltage både på scenen og fra bænken. Man er en del af et impro-mandskab. (DP)
T Talende hoveder/
danish style
Når der går stand-up i scenen og man snakker uden at bruge kroppen.
Teater er handling. (DP)
Tickling At forsøge at få en medspiller til at udøve Giggling. (MK)
W Wanking At snakke i tomgang. (MK)
Wimping Ikke navngive objekt, person m.m. At gå rundt om den varme grød uden at turde tage ansvaret. Fx "gider du lige holde den her?" (DP)
Y Yanking At være tavs og passiv i en scene, indtil man ser sit snit til at hive scenen i den retning, man har planlagt. (MK)

Impro-ordsprog eller udtryk:

  • Keep it small and simple
  • Don´t try to be funny
  • Det gælder om at få dine medspillere til at se godt ud.
  • Brug stilhed til at give information til scenen.
  • Brug hvad du har i stedet for at introducere noget nyt.
  • Lad historien være om personerne på scenen. Få aktiviteten til at mene noget frem for bare at udføre den.
  • Spil discipliner hurtigere end du føler dig sikker ved.
  • Undgå at blive solo-spillere der prøver at forestille de er en gruppe!
  • Teatersport er en kamp mellem publikum og impro-spillerne mod dommerne – der er ingen kamp mellem holdene!

Bland dig i debatten på www.improteater.dk og klik på Mødestedet - eller klik her.


Copyright © improteater.dk - Alle rettigheder reserveret